Næsten fakta

august 30, 2010

Tilfældet Sverige – i tal

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 11:46 am

Den egentlige anledning til at starte denne mindre polemiske og forhåbenligt mere alment forståelige blog er en samtale jeg havde forleden aften med nogle af mine venner. Da jeg en passant nævnte at Sverige havde 3 gange så megen kriminalitet som Danmark, per indbygger, blev jeg mødt med vantro. Det interessante er, at disse venner på ingen måde kan siges at være uintelligente, men tværtimod er yderst veluddannede. Den følgende dag sendte jeg dem en email, som her følger lettere redigeret:

Kære XXX og andre interesserede –

Jeg nævnte igår på YYY at Sveriges kriminalitet (per indbygger) er 3 gange så stor som Danmarks. XXX ville have dokumentation, og trods hovedpine kommer den her, så godt det lige mu er mig muligt.

Muligvis underdrev jeg, for disse tal hentet fra henholdsvis Danmarks Statistik, link1 , og Sveriges råd for kriminalitetsforebyggelse, BRÅ:  link2 , viser lidt værre tal. Man kan selv indtaste, men jeg har vedlagt et par screenshots med fokus på vold og voldtægter. Heraf fremgår det at kriminaliteten i disse (grove) typer kriminalitet er steget ganske kraftigt gennem årene, modsat hvad man kan få fornemmelse af i visse dele af pressen, der stadig befinder sig i de Flemming Balvigske bedøvende LSD-tåger, der åbenbart ikke er lettet selvom 1968 er længe siden.

De 2 statistikker bruger forskellige perioder, men vi kan jo godt lægge sammen. For 2009 får man følgende:

Sverige havde 111703 tilfælde af voldskriminalitet mod Danmarks (4214+4614+4473+4196) 17497.

Korrigeres for landenes størrelse [Sverige 9 325 429 mod Danmarks 5.534.738] når de danske tal fra 17497 op på 29480, hvilket altså burde være det svenske tal, hvis deres voldskriminalitet var som Danmarks.

Tallet 111703 er 3,79 gange så højt, ikke kun 3, altså en overrepræsentation på 279%.

Tilsvarende beregninger for voldtægter 2009 giver 418*9325429/5534738= 704 versus 5937, altså 8,43 gange så mange som der burde være hvis de 2 lande var lige store, overrepræsentation 743%

Jeg tillod mig at kæde forskellen sammen med den voldsomme indvandring af fremmede i netop Sverige, men dette tal må I få en anden dag.

Vi burde i hvert fald kunne konkludere, at Sveriges milde inkluderende pædagogiske politisk korrekte politik ikke har hjulpet på kriminaliteten.

/Kim

Som man vil se, virker linksne ikke, man må selv klikke rundt på siderne, men jeg vedlagde nogle screenshots, som følger herunder sammen med et regneark fra BRÅ. Naturligvis kan man kværulere og flå i disse tal, men forskellen er så voldsom, at det for evigt burde stoppe enhver snak om Sverige som foregangsland mht. kriminalitet:
Link til BRÅ-regneark (man kan ikke uploade Excel-filer til wordpress.com)

Reklamer

Hello world!

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 10:41 am

Velkommen. Dette er ikke en polemisk blog med kævl i kommentarsporet. Dem er der rigeligt af.

Blog på WordPress.com.